Cikkek


A TERNO projekt

 

A TERNO projekt (Teachers Education for Roma New Opportunities in School – tanárképzés a romák új tanulási lehetőségeiért), Európai Bizottság Élethosszig Tartó Tanulás Program (1. Kulcstevékenyésg: többoldalú roma projektek) finanszírozásával jött létre. Célja olyan támogató központok létrehozása, amelyek az általános iskola felső évfolyamaira járó roma tanulókat hozzásegítik az alapfokú oktatás elvégzéséhez és a középiskolai továbbtanuláshoz.

E cél érdekében a projekt egy olyan tréningmódszert fejleszt ki tanárok számára, amelynek segítségével képesek lesznek a roma tanulók kulturális hátterének figyelembe vételére. Az így kiképzett tanárok felügyelik majd a támogató központok tevékenységét és gondoskodnak a gyerekek oktatási, szociális vagy egyéb szükségleteinek kielégítéséről. A közontokat számítógépekkel szereljük fel, hogy a korszerű információs technológia segítségével a roma tanulók is hozzáférjenek azokhoz a forrásokhoz, amelyek a többségi tanulók számára elérhetőek. A project partnerekkel együttműködésben a tanárok találkozókat szerveznek majd a roma szülőkkel, hogy segítséget nyújtsanak számukra abban, hogyan tudják gyermekeiket az alapfokú oktatás elvégzésére illetve a továbbtanulásra ösztönözni.

Projektünk elsősorban arra a problémára keres megoldást, hogy – kutatások szerint – a roma tanulók 50%-a szerte Európában nem szerzi meg az alapfokú végzettséget sem. Oktatáskutatók véleménye szerint ez az elmaradás részben abból ered, hogy a roma szülők kevéssé tájékozottak és nem rendelkeznek azokkal a képességekkel, amelyekkel elősegíthetnék gyermekeik nyelvi és szociális fejlődését; a gyermekeket körülvevő társadalmi környezet a merev iskolai szabályoktól eltérő, horizontális tanulási formákat tesz lehetővé; valamint az iskolai oktatás nem veszi figyelembe a roma kulturális sajátosságokat. Végeredményben a kutatások arra hívják fel a figyelmet, hogy a roma gyerekeknek speciális támogatásra van szükségük ahhoz, hogy sikeresek legyenek az iskolában.

 

Login Form

This project is co-funded by the European Commission. This publication reflects the views of the author only and the Commission cannot be held responsible for any use of the information contained therein.

Supported by the DI-XL project related with the dissemination and exploitation of LLP results through libraries