Articole


Proiectul Terno

Proiectul Terno (profesori de educatie pentru romi noi oportunități în școală), este un proiect co-finanțat de Programul de învățare pe tot parcursul vieții al Comisiei Europene (Activitatea cheie 1: Proiecte multilaterale de romi), care are ca scop înființarea și implementarea de centre speciale de sprijin, în scopul de a sprijini copii romi care frecventează  ultimele clase de scoala primara pentru a finaliza educația primară și pentru a trece la învățământul secundar.

Pentru a atinge acest obiectiv, proiectul Terno , va dezvolta o metodologie de formare a cadrelor didactice, în scopul de a le oferi educație suplimentară, care va lua în considerare fondul cultural al romilor precum si al  copiilor .

 Acești profesori vor supraveghea activitățile din centrul de suport și va oferi copiilor tot sprijinul necesar, educațional, social sau de altă natură.

 Centrele vor fi, de asemenea, dotate cu calculatoare, în scopul de a oferi acces  copiilor romi la resursele bazate pe TIC, care sunt disponibile pentru copiii si pentru majoritatea populației.

Cadrele didactice, împreună cu partenerii, vor, de asemenea, să organizeze sesiuni de informare cu scopul de a informa părinții romi cu privire la modul de a sprijini copiii lor pentru a finaliza invatamintul primar și pentru a  trece la învățământul secundar.

Principala problemă pe care proiectul își propune să abordeze este că, potrivit datelor de cercetare, 50% dintre copiii romi din Europa nu finalizeaza  invatamintul  primar. Unele dintre motivele pentru care cercetarea educațională a subliniato, în scopul de a explica acest  fenomen este  ca părinții romi nu au acces la  informații și  abilitati parentale de suport  și dezvoltarea socială a copiilor lor, deoarece mediul social în care trăiesc copiii se caracterizează printr-un  mod de a învăța, fără a reguli școlare rigide, că educația școlară nu ține cont de particularitățile culturii romilor, etc…principala concluzie a tuturor acestor cercetări este că există o nevoie pentru furnizarea de sprijin special copiii romi  pentru a –I  ajuta să reușească la școala

Login Form

This project is co-funded by the European Commission. This publication reflects the views of the author only and the Commission cannot be held responsible for any use of the information contained therein.

Supported by the DI-XL project related with the dissemination and exploitation of LLP results through libraries