Κύρια Αποτελέσματα

 

 

Το κύριο αποτέλεσμα του προγράμματος TERNO ήταν η ανάπτυξη Κέντρων για την παροχή συμπληρωματικής εκπαίδευσης για τα παιδιά Ρομά που ολοκληρώνουν την πρωτοβάθμια εκπαίδευση και ετοιμάζονται να περάσουν στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Η οργάνωση των κέντρων αυτών βασίστηκε σε μια μεθοδολογία η οποία περιελάμβανε όλα τα σημαντικά στοιχεία που θα βοηθήσουν τους εκπαιδευτικούς στην καλύτερη υποστήριξη των παιδιών Ρομά που παρακολουθούν τις τελευταίες τάξεις του Δημοτικού.

 

- Μεθοδολογία

 

- Comparative Report

 

Login Form

This project is co-funded by the European Commission. This publication reflects the views of the author only and the Commission cannot be held responsible for any use of the information contained therein.

Supported by the DI-XL project related with the dissemination and exploitation of LLP results through libraries