Το πρόγραμμα TERNO συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Βασική Δραστηριότητα 1: Πολύπλευρα σχέδια για τους Ρομά) που στοχεύει στην δημιουργία και εφαρμογή ειδικών για την υποστήριξη παιδιών Ρομά που παρακολουθούν τις τελευταίες τάξεις του Δημοτικού Σχολείου

Ο γενικός στόχος του προγράμματος είναι η πρόληψη από την πρόωρη εγκατάλειψη από τα Ρομά παιδιά και η υποστήριξη τους για να προαχθούν ομαλά από την πρωτοβάθμια στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Το πρόγραμμα στοχεύει να βελτιώσει την συμμετοχή/ παραμονή στο σχολείο για παιδιά με χαμηλό βιοτικό επίπεδο ξεπερνώντας την έλλειψη ενδιαφέροντος για τις παραδοσιακές μεθόδους μάθησης. Ο συγκεκριμένος στόχος με τον οποίο θα επιτευχθεί και ο γενικός είναι ηεκπαίδευση των δασκάλων ( ή βοηθούς δασκάλων) που διδάσκουν τους Ρομά προκειμένου να υποστηρίξουν τα παιδιά Ρομά να ολοκληρώσουν την πρωτοβάθμια εκπαίδευση.

Το κύριο αποτέλεσμα που το πρόγραμμα TERNO θα αναπτύξει είναι τα Κέντρα για την παροχή συμπληρωματικής εκπαίδευσης για παιδιά Ρομά που ολοκληρώνουν την πρωτοβάθμια εκπαίδευσηκαι προετοιμάζονται για την μετάβασή τους στην δευτεροβάθμια. Η οργάνωση αυτών των κέντρων θα βασίζεται στην μεθοδολογία που θα περιλαμβάνει όλα τα σημαντικά στοιχεία που θα ενισχύουν τους δασκάλους Ρομά μαθητών να υποστηρίζουν καλύτερα τα παιδιά Ρομά για να πετύχουν τους στόχους τους.

Η κοινοπραξία του προγράμματος περιλαμβάνει διάφορους οργανισμούς, με μεγάλη εμπειρία το αντικείμενο και έχει συμπληρωματικές αρμοδιότητες. Αποτελείται από 6 εταίρους από 5 διαφορετικές χώρες (Ελλάδα, Ισπανία, Ιταλία, Ουγγαρία και Ρουμανία). Στο πρόγραμμα συμμετέχουν, 3 Ρομά Σύλλογοι, μια ΜΚΟ με επικεφαλής Ρομά, ένα ερευνητικό ίδρυμα που ειδικεύεται στην έρευνα για την εκπαίδευση των Ρομά και ένα οργανισμό που ειδικεύεται στην ανάπτυξη μεθοδολογιών έρευνας και διαχείρισης έργων Δια Βίου μάθησης.

Tab 1 Το πρόγραμμα

Tab 2 Γενικοί στόχοι και δραστηριότητες

Tab 3 Το κύριο αποτέλεσμα

Tab 4 Οι Εταίροι

Login Form

teacher training methodology

national research reports

A clear picture of what must be done: The 2012 Communication

All Member States responded to the European Commission’s invitation and drew up
a NRIS within a very short timeframe. In that context, the national strategies provided
a basis for action, as well as for further development, improvement and discussion
between the Member States’ authorities and the European Commission’s services.
Working on that basis, the European Commission analysed all the strategies with
a view to elaborating a transversal assessment on which to define objectives under
the four headings. This took the form of the 21 May 2012 Communication entitled
‘National Roma Integration Strategies: a first step in the implementation of the EU
Framework’ (COM(2012) 226 final).

In compliance with the so-called ‘subsidiarity’ principle, European institutions have
limited competences in the field of education and training, especially as regards the
organisation of the school systems and the contents of the curricula. It is therefore the
Member States’ prime responsibility to operate and manage their educational systems
and to take all necessary measures so as to raise the quality of the education provided
to children and students. This education is to be inclusive, not to the exclusion of anyone
on the basis of his or her gender, race or ability. They have the responsibility for the
attainment levels of all children and to insure that students improve.

In implementing their policy for better social inclusion of the Roma in their educational
systems, Member States have devised different strategies, which reflect their specific
situation and, in so doing, endeavour to adopt a more ‘integrated approach’. This
means that education problems may not be solved with educational solutions only,
but must be consistent with other proactive actions in the field of employment,
housing and health.

Other solutions in the field of education may take the form of informal or complementary
education, such as after-school lessons, second-chance classes and other
remedial solutions.

In the 2012 Communication, some three best practices were highlighted, which may
provide inspiration for innovative action to address the challenges of Roma inclusion
in the field of education. In Slovenia, Roma assistants and mediators participated in
training given to educators, with a view to significantly improve school completion
rates amongst Roma children. Spain is also using mediation in new programmes
established to reduce early school leaving and absenteeism amongst Roma students.

In Finland, the ‘Kauhajoki’ model has proven very successful in pre-school: three
instructors with Roma background help provide support for the children and families
in boosting participation in early childhood education and care.

As part of their National Roma Inclusion Strategies Member States propose to:

- Eliminate school segregation and misuse of special needs edication

- Enforce full compulsory education and promote vocational training

- Increase enrollment in early childhood education and care

- Improve teacher training and school mediation

- Raise parents' awareness of the importance of education

 

Source: Roma and Education: Challenges and Opportunities in the European Union

                                                                                   © European Union, 2012

This project is co-funded by the European Commission. This publication reflects the views of the author only and the Commission cannot be held responsible for any use of the information contained therein.

Supported by the DI-XL project related with the dissemination and exploitation of LLP results through libraries