Το πρόγραμμα TERNO συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Βασική Δραστηριότητα 1: Πολύπλευρα σχέδια για τους Ρομά) που στοχεύει στην δημιουργία και εφαρμογή ειδικών για την υποστήριξη παιδιών Ρομά που παρακολουθούν τις τελευταίες τάξεις του Δημοτικού Σχολείου

Ο γενικός στόχος του προγράμματος είναι η πρόληψη από την πρόωρη εγκατάλειψη από τα Ρομά παιδιά και η υποστήριξη τους για να προαχθούν ομαλά από την πρωτοβάθμια στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Το πρόγραμμα στοχεύει να βελτιώσει την συμμετοχή/ παραμονή στο σχολείο για παιδιά με χαμηλό βιοτικό επίπεδο ξεπερνώντας την έλλειψη ενδιαφέροντος για τις παραδοσιακές μεθόδους μάθησης. Ο συγκεκριμένος στόχος με τον οποίο θα επιτευχθεί και ο γενικός είναι ηεκπαίδευση των δασκάλων ( ή βοηθούς δασκάλων) που διδάσκουν τους Ρομά προκειμένου να υποστηρίξουν τα παιδιά Ρομά να ολοκληρώσουν την πρωτοβάθμια εκπαίδευση.

Το κύριο αποτέλεσμα που το πρόγραμμα TERNO θα αναπτύξει είναι τα Κέντρα για την παροχή συμπληρωματικής εκπαίδευσης για παιδιά Ρομά που ολοκληρώνουν την πρωτοβάθμια εκπαίδευσηκαι προετοιμάζονται για την μετάβασή τους στην δευτεροβάθμια. Η οργάνωση αυτών των κέντρων θα βασίζεται στην μεθοδολογία που θα περιλαμβάνει όλα τα σημαντικά στοιχεία που θα ενισχύουν τους δασκάλους Ρομά μαθητών να υποστηρίζουν καλύτερα τα παιδιά Ρομά για να πετύχουν τους στόχους τους.

Η κοινοπραξία του προγράμματος περιλαμβάνει διάφορους οργανισμούς, με μεγάλη εμπειρία το αντικείμενο και έχει συμπληρωματικές αρμοδιότητες. Αποτελείται από 6 εταίρους από 5 διαφορετικές χώρες (Ελλάδα, Ισπανία, Ιταλία, Ουγγαρία και Ρουμανία). Στο πρόγραμμα συμμετέχουν, 3 Ρομά Σύλλογοι, μια ΜΚΟ με επικεφαλής Ρομά, ένα ερευνητικό ίδρυμα που ειδικεύεται στην έρευνα για την εκπαίδευση των Ρομά και ένα οργανισμό που ειδικεύεται στην ανάπτυξη μεθοδολογιών έρευνας και διαχείρισης έργων Δια Βίου μάθησης.

Tab 1 Το πρόγραμμα

Tab 2 Γενικοί στόχοι και δραστηριότητες

Tab 3 Το κύριο αποτέλεσμα

Tab 4 Οι Εταίροι

Login Form

teacher training methodology

national research reports

 

Η Ομοσπονδία ενώσεων των Ρομά της Μαρανάθα, είναι ένας οργανισμός που αποτελείται από ενώσεις διασκορπισμένες σε όλη την περιοχή της Βαλένθια. Ο κύριοι στόχοι είναι η εκπαίδευση των Ρομά και η προώθηση αυτής της εθνικής ομάδας και του πολισμού της. Επαγγελματίες και εθελοντές δουλεύουν στον οργανισμό για την εξυπηρέτηση των Ρομά αλλά και για να τα προγράμματα που έχουμε αναλάβει να φέρουμε εις πέρας. Αυτά τα προγράμματα εντάσσονται σε ευρύτερους στόχους όπως η εξάλειψη της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου, η προώθηση των Ρομά γυναικών και η επιθεώρηση των κοινωνικών υπηρεσιών και των υπηρεσιών εργασίας. Η Ομοσπονδία της Μαρανάθα είναι επίσης επικεφαλής για την οργάνωση εορτών , διαπολιτισμικές διαλέξεις, εργαστήρια και διεθνή σεμινάρια.

Η ομοσπονδία Μαρανάθα είναι αναγνωρισμένη διεθνώς για την δημιουργία και την ηγετική παρουσία στο Δίκτυο "GypsyWorld" (www.gypsyworld.org), που αποτελεί σημείο αναφοράς για θέματα που σχετίζονται με την κοινότητα των Ρομά Μεταξύ άλλων έχει συνεργαστεί ο AndorVivianeReding στο δίκτυο για την επικοινωνία μεταξύ των Ρομά στην Ευρώπη.

Κύριες δραστηριότητες με τις οποίες ασχολούμαστε :

Σε εκπαιδευτικό και πολιτισμικό επίπεδο

Προγράμματα εκπαίδευσης που μας προμηθεύουν με καλύτερα εργαλεία για να εργαζόμαστε με την κοινωνία

Σε τεχνολογικό επίπεδο

Χρήση νέων τεχνολογιών για την πορεία προς την πρόοδο, επικοινωνία , ενσωμάτωση, κοινωνική συμμετοχή και συμμετοχή στην Ευρώπη. Τοηλεκτρονικόεργαλείο ‘’Gypsy World’’ κινείταιπροςαυτήντηνκατεύθυνση

Σε πολιτικό επίπεδο

Η ενεργή συμμετοχή στον σχεδιασμό και την εκτέλεση πολιτικών της κυβέρνησης της τοπικής αυτοδιοίκησης της Βαλένθια για την ανάπτυξη της ενσωμάτωσης των ανθρώπων μας.

Μπορείτε να δείτε το έργο μας μέσα από μια παρουσίαση βίντεο ακολουθώντας αυτόν τον σύνδεσμο.

 http://www.gypsyworld.org

 

This project is co-funded by the European Commission. This publication reflects the views of the author only and the Commission cannot be held responsible for any use of the information contained therein.

Supported by the DI-XL project related with the dissemination and exploitation of LLP results through libraries