A TERNO projekt (tanárképzés a romák újfajta iskolai lehetőségekhez jutása érdekében) az Európai Bizottság Élethosszig tartó tanulás program társfinanszírozásával jött létre (1. sz. főtevékenység: Roma multilaterális projektek) abból a célból, hogy a tanulást támogató központok felállításával és működtetésével segítséget nyújtson az általános iskola legfelső évfolyamaiba járó Roma gyermekek számára az alapoktatás befejezésében és abban, hogy középfokú intézményekben folytassák a tanulmányaikat.

A projekt általános célja, hogy megelőzze a korai iskolaelhagyást a Roma gyermekek körében, és támogást nyújtson nekik az alapfokúból a középfokú oktatásba történő átmenenet során. Ennek érdekében elő kívánja segíteni az alacsony életszínvonalon élő gyermekek iskolai részvételét/benntartását az iskolában, mégpedig úgy, hogy felülemelkedik a hagyományos tanulási módszerek iránt tanúsított érdektelenségen. Ezen általános cél eléréséhez a projekt roma gyermekekkel (is) foglalkozó tanítók (illetve segédtanítók) képzését tűzte ki közvetlen céljául, amelynek köszönhetően a pedagógusok segítséget tudnak majd nyújtani a roma gyermekeknek az általános iskola befejezésében.

A TERNO projekt legfőbb eredménye az alapfokú oktatást befejező és a középiskolára készülő roma gyermekek számára kiegészítő oktatást nyújtó központok felállítása lesz. E központok módszertani megalapozásához valamennyi fontos tényezőt figyelembe vesszük, amely segítséget nyújthat a roma gyermekeket tanító pedagógusoknak abban, hogy megfelelőbben tudják támogatni az utolsó évfolyamokba járókat az általános iskola befejezésében, illetve a középiskolába történő átmenet során.

A projekt konzorciuma több aktív résztvevőből áll, akik számos tapasztalattal rendelkeznek ezen a területen és jól kiegészítik egymást. 5 országból (Görögország, Spanyolország, Olaszország, Magyarország és Románia) 6 partnerszervezet vesz részt a konzorciumban. A tagok: 3 roma szövetség, egy romák vezette NGO, egy, a romák oktatásával foglalkozó kutatóintézet, valamint egy kutatási módszertanok kialakításában jártas intézmény, amely már több projektet lebonyolított az Élethosszig tartó tanulás program keretei között.

Tab 1 A projektről

Tab 2 Általános célok és tevékenységek

Tab 3 Főbb eredmények

Tab 4 Partnerek

Login Form

teacher training methodology

national research reports

 

A Maranatha Cigány Szövetségek Egyesülete egy 20 szövetségből álló egyesület, amely kiterjed az egész valenciai közösségre. Fő céljaik a romák képzése, valamint ezen etnikai csoport és kultúrája támogatása. Műszaki szakemberek, társak én önkéntesek dolgoznak a tagszövetségek szolgálatára, és a szövetések által éppen kivitelezett projekteken is. Azok a projektek szélesebb programokon belül vannak, pl. az idő előtti lemorzsolódás / iskolai hiányzások megszüntetése, a roma nők támogatása vagy szociális-munkaerőpiaci közvetítő szolgáltatások nyújtása. A Maranatha Egyesület emellett ünnepek, interkulturális kollokviumok, műhelyek és nemzetközi szemináriumok szervezéséért is felelős.

A Maranatha Egyesület nemzetközileg elismert a "Gypsy World” (Cigány világ,
www.gypsyworld.org) weboldal létrehozásáért és üzemeltetéséért, amely hivatkozási forrás a roma közösségről, ahol többek között  Laszlo Andor és Viviane Reding, vettek részt az európai roma közösséggel való kommunikációban.


Jelenlegi főbb tevékenységeink:

Oktatási és kulturális szempontból
-  Tréning programok, amelyek jobb eszközöket biztosítanak számunkra a munkához a mai társadalomban.

Technológiai szempontból
-    Új technológiák használata mint a fejlődés, kommunikáció, beilleszkedés, társadalmi részvétel és európai részvétel módja. A legfontosabb általunk kidolgozott eszköz ”A cigányok világa" internetes portál.

Politikai szempontból
-    Aktív részvétel a Valencia régiót irányító politikák kidolgozásában és végrehajtásában, amely embereink fejlődését, etno-kulturális támogatását biztosítja.

A Federation Maranatha egyesületről video bemutatót láthat a következő linken.

 http://www.gypsyworld.orgThis project is co-funded by the European Commission. This publication reflects the views of the author only and the Commission cannot be held responsible for any use of the information contained therein.

Supported by the DI-XL project related with the dissemination and exploitation of LLP results through libraries