Η Ομοσπονδία ενώσεων των Ρομά της Μαρανάθα, είναι ένας οργανισμός που αποτελείται από ενώσεις διασκορπισμένες σε όλη την περιοχή της Βαλένθια. Ο κύριοι στόχοι είναι η εκπαίδευση των Ρομά και η προώθηση αυτής της εθνικής ομάδας και του πολισμού της. Επαγγελματίες και εθελοντές δουλεύουν στον οργανισμό για την εξυπηρέτηση των Ρομά αλλά και για να τα προγράμματα που έχουμε αναλάβει να φέρουμε εις πέρας. Αυτά τα προγράμματα εντάσσονται σε ευρύτερους στόχους όπως η εξάλειψη της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου, η προώθηση των Ρομά γυναικών και η επιθεώρηση των κοινωνικών υπηρεσιών και των υπηρεσιών εργασίας. Η Ομοσπονδία της Μαρανάθα είναι επίσης επικεφαλής για την οργάνωση εορτών , διαπολιτισμικές διαλέξεις, εργαστήρια και διεθνή σεμινάρια.

Η ομοσπονδία Μαρανάθα είναι αναγνωρισμένη διεθνώς για την δημιουργία και την ηγετική παρουσία στο Δίκτυο "GypsyWorld" (www.gypsyworld.org), που αποτελεί σημείο αναφοράς για θέματα που σχετίζονται με την κοινότητα των Ρομά Μεταξύ άλλων έχει συνεργαστεί ο AndorVivianeReding στο δίκτυο για την επικοινωνία μεταξύ των Ρομά στην Ευρώπη.

Κύριες δραστηριότητες με τις οποίες ασχολούμαστε :

Σε εκπαιδευτικό και πολιτισμικό επίπεδο

Προγράμματα εκπαίδευσης που μας προμηθεύουν με καλύτερα εργαλεία για να εργαζόμαστε με την κοινωνία

Σε τεχνολογικό επίπεδο

Χρήση νέων τεχνολογιών για την πορεία προς την πρόοδο, επικοινωνία , ενσωμάτωση, κοινωνική συμμετοχή και συμμετοχή στην Ευρώπη. Τοηλεκτρονικόεργαλείο ‘’Gypsy World’’ κινείταιπροςαυτήντηνκατεύθυνση

Σε πολιτικό επίπεδο

Η ενεργή συμμετοχή στον σχεδιασμό και την εκτέλεση πολιτικών της κυβέρνησης της τοπικής αυτοδιοίκησης της Βαλένθια για την ανάπτυξη της ενσωμάτωσης των ανθρώπων μας.

Μπορείτε να δείτε το έργο μας μέσα από μια παρουσίαση βίντεο ακολουθώντας αυτόν τον σύνδεσμο.

 http://www.gypsyworld.org

 

Login Form

This project is co-funded by the European Commission. This publication reflects the views of the author only and the Commission cannot be held responsible for any use of the information contained therein.

Supported by the DI-XL project related with the dissemination and exploitation of LLP results through libraries