Το πρόγραμμα TERNO συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Βασική Δραστηριότητα 1: Πολύπλευρα σχέδια για τους Ρομά) που στοχεύει στην δημιουργία και εφαρμογή ειδικών για την υποστήριξη παιδιών Ρομά που παρακολουθούν τις τελευταίες τάξεις του Δημοτικού Σχολείου

Ο γενικός στόχος του προγράμματος είναι η πρόληψη από την πρόωρη εγκατάλειψη από τα Ρομά παιδιά και η υποστήριξη τους για να προαχθούν ομαλά από την πρωτοβάθμια στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Το πρόγραμμα στοχεύει να βελτιώσει την συμμετοχή/ παραμονή στο σχολείο για παιδιά με χαμηλό βιοτικό επίπεδο ξεπερνώντας την έλλειψη ενδιαφέροντος για τις παραδοσιακές μεθόδους μάθησης. Ο συγκεκριμένος στόχος με τον οποίο θα επιτευχθεί και ο γενικός είναι ηεκπαίδευση των δασκάλων ( ή βοηθούς δασκάλων) που διδάσκουν τους Ρομά προκειμένου να υποστηρίξουν τα παιδιά Ρομά να ολοκληρώσουν την πρωτοβάθμια εκπαίδευση.

Το κύριο αποτέλεσμα που το πρόγραμμα TERNO θα αναπτύξει είναι τα Κέντρα για την παροχή συμπληρωματικής εκπαίδευσης για παιδιά Ρομά που ολοκληρώνουν την πρωτοβάθμια εκπαίδευσηκαι προετοιμάζονται για την μετάβασή τους στην δευτεροβάθμια. Η οργάνωση αυτών των κέντρων θα βασίζεται στην μεθοδολογία που θα περιλαμβάνει όλα τα σημαντικά στοιχεία που θα ενισχύουν τους δασκάλους Ρομά μαθητών να υποστηρίζουν καλύτερα τα παιδιά Ρομά για να πετύχουν τους στόχους τους.

Η κοινοπραξία του προγράμματος περιλαμβάνει διάφορους οργανισμούς, με μεγάλη εμπειρία το αντικείμενο και έχει συμπληρωματικές αρμοδιότητες. Αποτελείται από 6 εταίρους από 5 διαφορετικές χώρες (Ελλάδα, Ισπανία, Ιταλία, Ουγγαρία και Ρουμανία). Στο πρόγραμμα συμμετέχουν, 3 Ρομά Σύλλογοι, μια ΜΚΟ με επικεφαλής Ρομά, ένα ερευνητικό ίδρυμα που ειδικεύεται στην έρευνα για την εκπαίδευση των Ρομά και ένα οργανισμό που ειδικεύεται στην ανάπτυξη μεθοδολογιών έρευνας και διαχείρισης έργων Δια Βίου μάθησης.

Tab 1 Το πρόγραμμα

Tab 2 Γενικοί στόχοι και δραστηριότητες

Tab 3 Το κύριο αποτέλεσμα

Tab 4 Οι Εταίροι

Login Form

teacher training methodology

national research reports

Η IDEAROMONLUSείναι η πρώτη ένωση Ρομά Γυναικών στην Ιταλία και είναι συστατικό της πανεθνικής ομοσπονδίας Ρομά. Η ένωση έχει ως έδρα το Τορίνο (Ιταλία) και δουλεύει με τους μεγαλύτερους οικισμούς Ρομά στην πόλη. Η Ένωση έχει δημιουργηθεί από γυναίκες Ρομά που ανήκουν σε διαφορετικές κοινότητες Ρομά στην πόλη του Τορίνο, κάποιες από τις οποίες διαθέτουν επαγγελματική εμπειρία στο τομέα της διαπολιτισμικής διαμεσολάβησης. Η IdeaRomπροωθεί προοδευτικές μορφές άμεσης εκπροσώπησης , τυπικές και ουσιαστικές αποτελούμενες από διαφορετικές κοινότητες. Το 2010 η ένωση βραβεύτηκε με μια αναμνηστική πλάκα από τον Πρόεδρο της Ιταλικής Δημοκρατίας για το έργο της προώθησης της κοινωνικής ενσωμάτωσης των κοινοτήτων με τις οποίες δουλεύει. Το 2011 η IDEAROMONLUSήταν εταίρος στο Ε.R.R.C (Ευρωπαϊκό κέντρο για τα δικαιώματα των Ρομά) στην Βουδαπέστη για το πρόγραμμα ‘’ Έρευνα για την κατάσταση των γυναικών Ρομά στην Ιταλία’’. Το αποτέλεσμα ήταν η έκθεση προς την Επιτροπή ( Επιτροπή για την εξάλειψη των διακρίσεων σε βάρος των Γυναικών) που ελέγχει περιοδικά την εφαρμογή της σύμβασης του ΟΗΕ που έχει υπογραφεί από κάθε συμβαλλόμενο μέρος.

Ανάμεσα σε άλλα , πολύ σημαντικό έργο έχει γίνει μέσω κάποιων προγραμμάτων που αφορούν την εκπαίδευση των Ρομά και την ενδυνάμωση των Ρομά γυναικών.

Οι θεσμικοί στόχοι: η προώθηση της ενσωμάτωσης και η ενεργή συμμετοχή των Ρομά στην κοινωνίας της Ιταλίας και της Ευρώπης, σεβόμενοι τις διαφορετικές ταυτότητες, την αξιοπρέπεια και της θεμελιώδεις αξίες τις πολιτισμένης ζωής. Οι Ρομά να αποκτήσουν την αναγνώριση ως εθνική και γλωσσική μειονότητα, με πλήρη δικαιώματα ιθαγένειας. Η αντιμετώπιση των προκαταλήψεων και των διακρίσεων, άμεσες ή έμμεσες εναντίον των Ρομά. Η προώθηση της χειραφέτησης του ρόλου της γυναίκας στις κοινότητες των Ρομά. Η υποστήριξη της προστασίας, ανάπτυξης, εκπαίδευσης, και κοινωνικής ενσωμάτωσης των νέων Ρομά. Η προώθηση διαπολιτισμικών σχέσεων στην κοινωνία, διευκολύνοντας τις σχέσεις μεταξύ των ατόμων, κοινοτήτων και των πολιτισμών, προωθώντας την αμοιβαία κατανόηση, τον διάλογο και τις συναντήσεις μεταξύ τους.

Οι δράσεις μέχρις στιγμής αφορούν Ρομά οικογένειες στο Τορίνο , και κυρίως στο βόρειο και νότιο τομέα της πόλης. Εκτός από αυτές τις περιοχές, κάποιες δράσεις αφορούσαν άλλους κοινόχρηστους χώρους της πόλης και της ενδοχώρας του Τορίνο (Collegno, Chieri, Moncalieri, etc. ...). Οι οικογένειες ανήκουν σε διαφορετικές κοινότητες ( Ρομά από την πρώην Γιουγκοσλαβία, Ρουμανία, Σίντι από το Πεδεμόντιο, Ρομά από το Abruzzo, Καλαβρία και Νάπολη) και κατοικούν άλλοι σε εγκεκριμένους χώρους ‘στάθμευσης’ , άλλοι σε πρόχειρους καταυλισμούς και άλλοι σε διαμερίσματα.

Ένα σημαντικό ποσοστό παρεμβάσεων που έχει ως δικαιούχους παιδιά Ρομά στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση πραγματοποιήθηκε από γυναίκες Ρομά , μέλη της ένωσης. Η Ένωση έχει προς το παρόν μια πολύ ευέλικτη οργανωτική δομή, χρησιμοποιώντας εθελοντική αλά και μισθωτή εργασία.

 http://idearom.jimdo.com

 

This project is co-funded by the European Commission. This publication reflects the views of the author only and the Commission cannot be held responsible for any use of the information contained therein.

Supported by the DI-XL project related with the dissemination and exploitation of LLP results through libraries