A TERNO projekt (tanárképzés a romák újfajta iskolai lehetőségekhez jutása érdekében) az Európai Bizottság Élethosszig tartó tanulás program társfinanszírozásával jött létre (1. sz. főtevékenység: Roma multilaterális projektek) abból a célból, hogy a tanulást támogató központok felállításával és működtetésével segítséget nyújtson az általános iskola legfelső évfolyamaiba járó Roma gyermekek számára az alapoktatás befejezésében és abban, hogy középfokú intézményekben folytassák a tanulmányaikat.

A projekt általános célja, hogy megelőzze a korai iskolaelhagyást a Roma gyermekek körében, és támogást nyújtson nekik az alapfokúból a középfokú oktatásba történő átmenenet során. Ennek érdekében elő kívánja segíteni az alacsony életszínvonalon élő gyermekek iskolai részvételét/benntartását az iskolában, mégpedig úgy, hogy felülemelkedik a hagyományos tanulási módszerek iránt tanúsított érdektelenségen. Ezen általános cél eléréséhez a projekt roma gyermekekkel (is) foglalkozó tanítók (illetve segédtanítók) képzését tűzte ki közvetlen céljául, amelynek köszönhetően a pedagógusok segítséget tudnak majd nyújtani a roma gyermekeknek az általános iskola befejezésében.

A TERNO projekt legfőbb eredménye az alapfokú oktatást befejező és a középiskolára készülő roma gyermekek számára kiegészítő oktatást nyújtó központok felállítása lesz. E központok módszertani megalapozásához valamennyi fontos tényezőt figyelembe vesszük, amely segítséget nyújthat a roma gyermekeket tanító pedagógusoknak abban, hogy megfelelőbben tudják támogatni az utolsó évfolyamokba járókat az általános iskola befejezésében, illetve a középiskolába történő átmenet során.

A projekt konzorciuma több aktív résztvevőből áll, akik számos tapasztalattal rendelkeznek ezen a területen és jól kiegészítik egymást. 5 országból (Görögország, Spanyolország, Olaszország, Magyarország és Románia) 6 partnerszervezet vesz részt a konzorciumban. A tagok: 3 roma szövetség, egy romák vezette NGO, egy, a romák oktatásával foglalkozó kutatóintézet, valamint egy kutatási módszertanok kialakításában jártas intézmény, amely már több projektet lebonyolított az Élethosszig tartó tanulás program keretei között.

Tab 1 A projektről

Tab 2 Általános célok és tevékenységek

Tab 3 Főbb eredmények

Tab 4 Partnerek

Login Form

teacher training methodology

national research reports

What needs to happen?

For most European citizens, there can be no question about the fact that education
is the key to a rewarding professional future.


There may be many difficulties when it comes to finding rewarding jobs. Ideally, such
jobs would match market demands for specific skills with the individual's need for
personal fulfilment. Education and training may answer both types of needs: Europe
as a ‘knowledge-based society’ relies on education for sustainable growth and economic
prosperity and individual lives are shaped by learning experiences, in which
formal education, especially in the acquisition of basic skills, is a powerful force in
enhancing and developing one’s potential.

A successful education is by no means an easy task, both from the student’s and
teacher’s points of view. There are many challenges, some of which
may be overcome with innovative pedagogy, increased mobility,
more adequate resources and, in some cases, a better head start
with improved literacy and linguistic skills. These are difficulties
that Roma families may face, but there are considerably bigger
hurdles to be overcome that are more specific to their situation
and that need to be properly identified and remedied. On many
counts, Europe has not yet succeeded in overcoming educational
disadvantages, which separate many minorities from mainstream
society. In particular, whilst Member States and European institutions
have made considerable efforts to improve the attainment levels of Roma students,
overt or latent ethnic discrimination combined with the cycle of increasing
poverty are still hampering prospects for better social inclusion.

The economic situation of Roma communities is often desperately poor. Whilst it is
not a problem affecting Roma exclusively, it is important to get a clearer picture of
what is at stake. Many Roma people struggle to have access to basic commodities
such as food, basic health care and housing. In that context, education is often found
to be too big a financial burden to bear. Many traditional communities understand
education in a general sense as child rearing, for which the family environment
amply suffices. Whatever benefits a more formal education may present for the
future, in the form of early childhood education and care, are not well perceived.

Source: Roma and Education: Challenges and Opportunities in the European Union

                                                                                    © European Union, 2012

This project is co-funded by the European Commission. This publication reflects the views of the author only and the Commission cannot be held responsible for any use of the information contained therein.

Supported by the DI-XL project related with the dissemination and exploitation of LLP results through libraries