A TERNO projekt (tanárképzés a romák újfajta iskolai lehetőségekhez jutása érdekében) az Európai Bizottság Élethosszig tartó tanulás program társfinanszírozásával jött létre (1. sz. főtevékenység: Roma multilaterális projektek) abból a célból, hogy a tanulást támogató központok felállításával és működtetésével segítséget nyújtson az általános iskola legfelső évfolyamaiba járó Roma gyermekek számára az alapoktatás befejezésében és abban, hogy középfokú intézményekben folytassák a tanulmányaikat.

A projekt általános célja, hogy megelőzze a korai iskolaelhagyást a Roma gyermekek körében, és támogást nyújtson nekik az alapfokúból a középfokú oktatásba történő átmenenet során. Ennek érdekében elő kívánja segíteni az alacsony életszínvonalon élő gyermekek iskolai részvételét/benntartását az iskolában, mégpedig úgy, hogy felülemelkedik a hagyományos tanulási módszerek iránt tanúsított érdektelenségen. Ezen általános cél eléréséhez a projekt roma gyermekekkel (is) foglalkozó tanítók (illetve segédtanítók) képzését tűzte ki közvetlen céljául, amelynek köszönhetően a pedagógusok segítséget tudnak majd nyújtani a roma gyermekeknek az általános iskola befejezésében.

A TERNO projekt legfőbb eredménye az alapfokú oktatást befejező és a középiskolára készülő roma gyermekek számára kiegészítő oktatást nyújtó központok felállítása lesz. E központok módszertani megalapozásához valamennyi fontos tényezőt figyelembe vesszük, amely segítséget nyújthat a roma gyermekeket tanító pedagógusoknak abban, hogy megfelelőbben tudják támogatni az utolsó évfolyamokba járókat az általános iskola befejezésében, illetve a középiskolába történő átmenet során.

A projekt konzorciuma több aktív résztvevőből áll, akik számos tapasztalattal rendelkeznek ezen a területen és jól kiegészítik egymást. 5 országból (Görögország, Spanyolország, Olaszország, Magyarország és Románia) 6 partnerszervezet vesz részt a konzorciumban. A tagok: 3 roma szövetség, egy romák vezette NGO, egy, a romák oktatásával foglalkozó kutatóintézet, valamint egy kutatási módszertanok kialakításában jártas intézmény, amely már több projektet lebonyolított az Élethosszig tartó tanulás program keretei között.

Tab 1 A projektről

Tab 2 Általános célok és tevékenységek

Tab 3 Főbb eredmények

Tab 4 Partnerek

Login Form

teacher training methodology

national research reports

2011 – The turning point

On 5 April 2011, in Budapest, Hungary, as a result of the work prepared by the EU
Roma Task Force, the European Commission released a Communication, entitled
‘An EU Framework for National Roma Integration Strategies up to 2020’ (COM(2011)
173 final, 5 April 2011), calling upon Member States to act: in essence, this major
policy document invited Member States to elaborate or update their National Roma
Integration Strategies with 2020 as the horizon for their objectives. In order to guide
and help them in such policy work, a common framework was provided for these
strategies, with an architecture resting on the so-called ‘four pillars’ of Roma inclusion:
education, employment, housing and health, to be addressed with an integrated
approach. Such an approach was necessary as problems in these areas are often
linked. An example of this is the fact that poor education levels often result in a poor
understanding of the importance of proper healthcare and the lack of knowledge
about possible help from public services. Poor health may ensue, which negatively
affects educational performance. Illiteracy is high amongst Roma, with girls and women
being particularly affected. Mothers are traditionally the main care-providers for the
whole family, meaning that that this may have implications for their own children's
education. Illiterate or under-educated mothers are unable to monitor their children’s
performance in school. Sometimes they do not fully see the importance of education
for their own children and unfortunately this is particularly the case for girls.

Implementing the core messages of the 10 ‘Common Basic Principles for Roma
Inclusion’, the Roma Task Force decided to focus on the four pillars these principles
identified for better effectiveness: education, employment, health and housing.

 

Source: Roma and Education: Challenges and Opportunities in the European Union

                                                                                    © European Union, 2012

 

This project is co-funded by the European Commission. This publication reflects the views of the author only and the Commission cannot be held responsible for any use of the information contained therein.

Supported by the DI-XL project related with the dissemination and exploitation of LLP results through libraries