A TERNO projekt (tanárképzés a romák újfajta iskolai lehetőségekhez jutása érdekében) az Európai Bizottság Élethosszig tartó tanulás program társfinanszírozásával jött létre (1. sz. főtevékenység: Roma multilaterális projektek) abból a célból, hogy a tanulást támogató központok felállításával és működtetésével segítséget nyújtson az általános iskola legfelső évfolyamaiba járó Roma gyermekek számára az alapoktatás befejezésében és abban, hogy középfokú intézményekben folytassák a tanulmányaikat.

A projekt általános célja, hogy megelőzze a korai iskolaelhagyást a Roma gyermekek körében, és támogást nyújtson nekik az alapfokúból a középfokú oktatásba történő átmenenet során. Ennek érdekében elő kívánja segíteni az alacsony életszínvonalon élő gyermekek iskolai részvételét/benntartását az iskolában, mégpedig úgy, hogy felülemelkedik a hagyományos tanulási módszerek iránt tanúsított érdektelenségen. Ezen általános cél eléréséhez a projekt roma gyermekekkel (is) foglalkozó tanítók (illetve segédtanítók) képzését tűzte ki közvetlen céljául, amelynek köszönhetően a pedagógusok segítséget tudnak majd nyújtani a roma gyermekeknek az általános iskola befejezésében.

A TERNO projekt legfőbb eredménye az alapfokú oktatást befejező és a középiskolára készülő roma gyermekek számára kiegészítő oktatást nyújtó központok felállítása lesz. E központok módszertani megalapozásához valamennyi fontos tényezőt figyelembe vesszük, amely segítséget nyújthat a roma gyermekeket tanító pedagógusoknak abban, hogy megfelelőbben tudják támogatni az utolsó évfolyamokba járókat az általános iskola befejezésében, illetve a középiskolába történő átmenet során.

A projekt konzorciuma több aktív résztvevőből áll, akik számos tapasztalattal rendelkeznek ezen a területen és jól kiegészítik egymást. 5 országból (Görögország, Spanyolország, Olaszország, Magyarország és Románia) 6 partnerszervezet vesz részt a konzorciumban. A tagok: 3 roma szövetség, egy romák vezette NGO, egy, a romák oktatásával foglalkozó kutatóintézet, valamint egy kutatási módszertanok kialakításában jártas intézmény, amely már több projektet lebonyolított az Élethosszig tartó tanulás program keretei között.

Tab 1 A projektről

Tab 2 Általános célok és tevékenységek

Tab 3 Főbb eredmények

Tab 4 Partnerek

Login Form

teacher training methodology

national research reports

A TERNO projekt

 

A TERNO projekt (Teachers Education for Roma New Opportunities in School – tanárképzés a romák új tanulási lehetőségeiért), Európai Bizottság Élethosszig Tartó Tanulás Program (1. Kulcstevékenyésg: többoldalú roma projektek) finanszírozásával jött létre. Célja olyan támogató központok létrehozása, amelyek az általános iskola felső évfolyamaira járó roma tanulókat hozzásegítik az alapfokú oktatás elvégzéséhez és a középiskolai továbbtanuláshoz.

E cél érdekében a projekt egy olyan tréningmódszert fejleszt ki tanárok számára, amelynek segítségével képesek lesznek a roma tanulók kulturális hátterének figyelembe vételére. Az így kiképzett tanárok felügyelik majd a támogató központok tevékenységét és gondoskodnak a gyerekek oktatási, szociális vagy egyéb szükségleteinek kielégítéséről. A közontokat számítógépekkel szereljük fel, hogy a korszerű információs technológia segítségével a roma tanulók is hozzáférjenek azokhoz a forrásokhoz, amelyek a többségi tanulók számára elérhetőek. A project partnerekkel együttműködésben a tanárok találkozókat szerveznek majd a roma szülőkkel, hogy segítséget nyújtsanak számukra abban, hogyan tudják gyermekeiket az alapfokú oktatás elvégzésére illetve a továbbtanulásra ösztönözni.

Projektünk elsősorban arra a problémára keres megoldást, hogy – kutatások szerint – a roma tanulók 50%-a szerte Európában nem szerzi meg az alapfokú végzettséget sem. Oktatáskutatók véleménye szerint ez az elmaradás részben abból ered, hogy a roma szülők kevéssé tájékozottak és nem rendelkeznek azokkal a képességekkel, amelyekkel elősegíthetnék gyermekeik nyelvi és szociális fejlődését; a gyermekeket körülvevő társadalmi környezet a merev iskolai szabályoktól eltérő, horizontális tanulási formákat tesz lehetővé; valamint az iskolai oktatás nem veszi figyelembe a roma kulturális sajátosságokat. Végeredményben a kutatások arra hívják fel a figyelmet, hogy a roma gyerekeknek speciális támogatásra van szükségük ahhoz, hogy sikeresek legyenek az iskolában.

 

This project is co-funded by the European Commission. This publication reflects the views of the author only and the Commission cannot be held responsible for any use of the information contained therein.

Supported by the DI-XL project related with the dissemination and exploitation of LLP results through libraries